dissabte, 23 d’abril del 2011

Fòrum pel govern, dinamitzaciói i participació.


Jornada organitzada per la Federació de MRP (Coordinació d'escoles 0-12). 

LLUMS I OMBRES DELS DECRETS D’AUTONOMIA I DE DIRECCIÓ      
BARCELONA, 7 DE MAIG DE 2011ums i ombres dels Decrets d'Autonomia i de Direcció

És possible exercir una direcció democràtica amb la normativa actual ? Aquesta és la pregunta que molts directius, docents i familiars es poden fer arran del discurs dominant i el debat mediàtic que es va generar en la tramitació i aprovació dels Decrets d’Autonomia i de Direcció.

Els Moviments de Renovació Pedagògica hem participat intensament en el debat públic d’aquests temes i, a nivell intern, també ha estat -ara i fa temps- important, ja que els considerem claus per a un bon projecte educatiu de centre i per a la seva autonomia. La governança, la gestió i la participació estan presents en diferents publicacions; en les Jornades 0-12 hi ha hagut taules d’organització i gestió de centres; en el Seminari organitzat per la Federació el 2009 va ser un dels temes tractats. Hem recollit, però, la inquietud de persones properes a la Renovació Pedagògica per tal de poder debatre, generar discurs i donar argumentació en la situació actual i davant les perspectives de futur que se’ns obren. En aquest camí hem confluït amb l’ICE de la UAB amb qui també compartim nombrosos projectes i aquesta és per nosaltres una fita comuna.

Per això, a partir d’una trobada amb una vintena de directius d’arreu del país, vam creure convenient organitzar un espai per a la reflexió, el debat, l’intercanvi d’opinió i experiència que ens permeti dibuixar línies d’acció futures que marquin la configuració d’equips de veritables amb líders pedagògics, que treballin per generar les millors condicions per a l’aprenentatge i la convivència, la democràcia i el rigor pedagògic dels projectes d’uns centres autònoms. Això no ho poden fer sols, necessiten la complicitat i la legitimitat de l’equip de professorat, de les famílies, de tota la comunitat educativa i de l’entorn.

Hem volgut fer aquesta primera trobada per a què ens permeti analitzar la normativa actual i veure’n les possibilitats i també les limitacions. Per això hem convidat dues persones; una que ha treballat internament en el disseny normatiu i una altra que en té una visió més externa. Creiem que cal focalitzar el tema; per això, proposem que es realitzi des d’una triple perspectiva: el lideratge, els àmbits de participació i la relació entre el Projecte Educatiu i el Projecte de Direcció. Ens agradaria comptar amb les diferents veus de la comunitat educativa i les diferents realitats territorials del país. Un primer pas per fer xarxa i generar camins comuns per a totes les persones que estem per una organització i gestió democràtiques dels centres.

PROGRAMA

  • 9:30 Presentació del Fòrum
  • 9:45  Ponències
Govern, dinamització i participació
·       Ignasi Garcia
·       Ramon Plandiura
  • 11:00   RECÉS         Cafè al sorral
  • 11:30   DEBAT          Grups de treball
  • 13:00    Posada en comú i línies d’acció futures
  • 13:30    COMIAT

INSCRIPCIÓ   Fins el 4 de maig     http://mrp.pangea.org/ 

LLOC   Escola Pere Vila   Passeig Lluís Companys, 18  08018 Barcelona 

 ORGANITZA:

Federació de MRP de Catalunya
Coordinació d'escoles 0-12
ICE de la UAB
Col.labora: Fundació Propedagògic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada