dilluns, 14 de febrer del 2011

Concurs de trasllats

Sembla que s'han canviat els criteris pel concurs de trasllats i, després de la primera proposta, han fet una segona a l'alça, treient totes les places hagudes i per haver. Hauríem de recollir les noves dades que tinguem.

Podeu fer comentaris indicant la variació de les dades, respecte a la primera enquesta.

Nom escola
Plantilla actual
Definitius actuals
Places que surten (anterior proposta i actual)