dijous, 26 de gener del 2006

Acta Reunió amb el Departament d'Educació. 2006


REUNIÓ DE LA COMISSIÓ REPRESENTANT DE LES ESCOLES DE NOVA CREACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.
Dia 26 de gener (de 10’30 a 12’30)

Assisteixen: Montserrat Guri (Directora General de Recursos Humans), Joan Martí ( Subdirector General), Eduard Casserres (Oficina de Suport a l’Autonomia de Centres). Saul (Arenal de Llevant), Montse (Sant Jordi), Jordi (Roser Capdevila) i Joan (Fructuós Gelabert).

Resum dels principis d’acords.

1.     Considerar escoles de nova creació a les escoles que creixen de forma progressiva, fins que acabin 4t de primària o faci 4 anys de la seva creació.
2.     Càrrecs directius. Tindran els tres càrrecs a partir de que siguin 4 mestres a l’equip.
3.     Pèrdua de retribucions degut a canvis a escoles més petites. S’està estudiant la fórmula per tal que en cap cas no es deixi de guanyar més diners per anar a un centre de nova creació.
4.     Càrrecs de coordinació.
A partir de 7 mestres hi haurà o càrrec de coordinador d’informàtica, de riscos laborals o de LIC
Quan estiguin a P5 en centres d’1 línia, tindran coordinador de cicle inicial. En centres de 2 línies, estudiar si quan estiguin a P4.
Quan estiguin a 3r (estudiant si pot ser a 1r) tenir coordinador de Primària.
5.     Vacants al concurs de trasllats.
Centres d’una línia, fins que no tinguin 8 mestres en plantilla no entraran a concurs de trasllats. En 2 línies, 12 mestres.
Les 8 / 12 places es conservaran sense sortir a concurs fins que l’escola arribi a 6è. O fins que hagin passat els 4 anys d’”escola de nova creació” Llavors sortiran en un termini de 3 cursos.
6.     Es proposarà a la normativa que s’està acordant amb el MEC que el fet d’estar en un centre de nova creació, doni punts extres pel concurs de trasllats, per tal de facilitar la incorporació de les persones que estiguin en ccss a places definitives.
7.     S’està en estudi canvis en la normativa per tal que hi pugui haver una nova via d’adquisició de la plaça definitiva en determinats casos, sense passar per concurs de trasllats. Confirmació en la plaça ocupada...
8.     Comissions de serveis.
Garantida en els equips directius
Centres d’una línia podran proposar 2 llocs més. De 2 línies, 4 llocs. S’estudia la introducció d’altres variables, com tenir en compte el número de grups i no solament el número de línies.
La resta es seguirà el camí de la confirmació de les comissions de serveis. S’ha demanat el vist-i-plau dels directors per concedir les CC.SS. que sol·licitin mestres sense haver parlat amb l’escola, però encara no hi ha resposta a aquesta petició.
Si les ccss són definitius no hi ha d’haver problemes. Els problemes (que s’estan estudiant com resoldre’ls) és en el cas dels interins.
Hi ha el problema no afegit dels casos singulars (DAP i altres), però són pocs i potser ja no afectaran tant perquè a partir del curs vinent s’incorporen molts mestres nous.
9.- Presentació de projecte per part dels directors: Valoraran la possibilitat      de modificació del ROC per tal que no s’hagi de presentar projecte fins acomplerts els 4 anys de consideració d’escola de nova creació.


Tornarem a trobar-nos al mes de març per veure com s’han anat concretant tots els acords en cadascun dels apartats i normatives que es correspongui.