dijous, 15 de març del 2007

Propostes a negociar amb el Departament d’Educació. 2007Resum d’aspectes d’altres cursos i nous plantejaments


Consideracions respecte a quins són els centres de nova creació


Considerar escoles de nova creació a les escoles que creixen de forma progressiva, fins que acabin 4t de primària o faci 4 anys de la seva creació.


Personal


Plantilles

a la resolució de plantilles especifiqui que en cap cas aquestes escoles tindran menys mestres en proporció que una escola completa, que es comptaran les hores de gestió en proporció a les línies que tenen assignades (1línia 25h 2línies 35h) i que es tindrà en compte les ràtios a les aules i no tant sols els grups autoritzats del centre.
Penseu que una escola que encara no té tots els grups però té les classes plenes té unes ràtios (nens/mestres) molt superiors als centres consolidats.
Cal tenir sempre cura del naixement i la consolidació d'un centre  però sobretot fins que no completa tota la seva oferta.

Revisío del nombre de mestres de les plantilles. Crec que s'ha d'afegir mestres al haver de reduir hores de docència. Aquest any hem patit molt. Com idea crec que 4 aules han de ser 7 persones (3 d'equip directiu) i amb 6 aules 11 mestre enlloc de 10. Més endavant no he comptat les ràtios.

També hauríem de parlar dels especialistes. Pel que tinc entès fins a 3r de primària no podem comptar amb tots. 


  • Càrrecs directius. Tindran els tres càrrecs a partir de que siguin 4 mestres a l’equip.
  • Pèrdua de retribucions degut a canvis a escoles més petites. S’està estudiant la fórmula per tal que en cap cas no es deixi de guanyar més diners per anar a un centre de nova creació.
  • Càrrecs de coordinació. A partir de 7 mestres hi haurà o càrrec de coordinador d’informàtica, de riscos laborals o de LIC. Quan estiguin a P5 en centres d’1 línia, tindran coordinador d’educació infantil. En centres de 2 línies, estudiar si quan estiguin a P4. Quan estiguin a 3r (estudiant si pot ser a 1r) tenir coordinador de Primària.
  • Vacants al concurs de trasllats. Centres d’una línia, fins que no tinguin 8 mestres en plantilla no entraran a concurs de trasllats. En 2 línies, 12 mestres.
  • Les 8 / 12 places es conservaran sense sortir a concurs fins que l’escola arribi a 6è. O fins que hagin passat els 4 anys d’”escola de nova creació” Llavors sortiran en un termini de 3 cursos.
  • Es proposarà a la normativa que s’està acordant amb el MEC que el fet d’estar en un centre de nova creació, doni punts extres pel concurs de trasllats, per tal de facilitar la incorporació de les persones que estiguin en ccss a places definitives.
  • S’està en estudi canvis en la normativa per tal que hi pugui haver una nova via d’adquisició de la plaça definitiva en determinats casos, sense passar per concurs de trasllats. Confirmació en la plaça ocupada...
  • Comissions de serveis.
Garantida en els equips directius
Centres d’una línia podran proposar 2 llocs més. De 2 línies, 4 llocs. S’estudia la introducció d’altres variables, com tenir en compte el número de grups i no solament el número de línies.
La resta es seguirà el camí de la confirmació de les comissions de serveis. S’ha demanat el vist-i-plau dels directors per concedir les CC.SS. que sol·licitin mestres sense haver parlat amb l’escola, però encara no hi ha resposta a aquesta petició.
Si les ccss són definitius no hi ha d’haver problemes. Els problemes (que s’estan estudiant com resoldre’ls) és en el cas dels interins.
Hi ha el problema no afegit dels casos singulars (DAP i altres), però són pocs i potser ja no afectaran tant perquè a partir del curs vinent s’incorporen molts mestres nous.

*Com es poden variar els criteris quan a:
     . hores d’administratiu/va
     . Auxiliar d’Educació Infantil. (pensar en 2 grups de P3 o en més de dos grups d’Educació Infantil)
     . Altres especialistes

Cal pensar amb la figura del/la administratiu/va per els centres de nova
creació. Es podria compartir amb altres centres nous  de la zona. És
molt important començar amb una bona planificació administrativa, vull
dir, organitzar bé tot el paperam des del començament.

Despeses i pressupostos

Cal establir uns pressupostos adients a cada centre que contempli que som un centre de nova creació. Hi ha d’haver una línia de crèdit diferent.

Participació en el projecte de les noves escoles


*Donar informació realista i continuada del procés de creació del nou centre (construccions, planificació del nombre d’aules, etc) als nous equips de mestres que comencen el projecte de creació d’una nova escola.

*Poder ser element consultiu en la construcció de la nova escola.
Element de referència en el dia a dia de la construcció.
FINALMENT

Acompanyar, en el concret, als nous centres. No només en els actes de formació SAGA. Caldria un recull seriós d’allò que comporta el funcionament diari d’una escola. Un acompanyament acurat de tots aquells actes que l’administració espera de les escoles.
Per últim, acabar amb reunions que no signifiquen més que passar unes hores fora de l’Escola (un bon canal d’informació a través del correu electrònic i de les pàgines electròniques pot suplir amb escreix i millorar molt, els actuals sistemes de comunicació.


En relació a les propostes em sembla tot bé, potser afegir i/o remarcar
més  que es tinguin en compte les especificitats dels centres de 3
línies, com és el nostre cas. Respecte al volum en general que
representa d'alumnat, nombre de membres a l'equip directiu, recursos i equipaments,  etc