dijous, 9 de desembre del 2010

REUNIÓ DE LA COORDINACIÓ D’ESCOLES DE RECENT CREACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

RESUM DE LA REUNIÓ

Data: Dimecres, 1 de desembre de 2010

Horari: De 12’30 a 13’45 h

Assistents: Pel Departament d’Educació:

- Sr. Camil Fortuny – Director General de Recursos del Sistema Educatiu-

- Sr. Joan Martí – Subdirector General de Plantilles, Provisió i Nòmines-

Per la Coordinació d’Escoles de Recent Creació:

- Agnès Barba– Escola dels Encants, Barcelona-

- Núria Calvet –Escola Can Manent, Cardedeu-

- Jordi Canelles – Escola La Llacuna, Barcelona-

- Xavi Geis – Escola de Rellinars, Rellinars-

- Joan Domènech –Escola Fructuós Gelabert, Barcelona-

Per la Federació de MRP de Catalunya:

- Raül Manzano

Temes proposats des de la Coordinació per a la reunió:

- Presentació de la Coordinació d’escoles de nova o recent creació.

- Aspectes administratius i de gestió que poden facilitar la consolidació dels projectes pedagògics que duem a terme. Concretament volem parlar de:

° Plantilles curs 2011-2012

° Concurs de trasllats

° Autonomia i direcció

RESUM DEL TREBALL REALITZAT:

1- Des de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica es contextualitza la reunió en el marc de treball que es realitza conjuntament amb l’ICE de la UaB per tal de donar suport a les Escoles de Recent Creació. S’han realitzat diversos treballs al llarg d’aquests anys, el curs passat unes Jornades i enguany, un cicle de conferències i un seminari. Des de la Federació es considera que moltes escoles d’aquesta tipologia són veritables referents de renovació pedagògica. En el marc d’una trobada el passat 18 de novembre es percep la preocupació comuna davant els projectes propis i la convocatòria de concurs de trasllats, es decideix parlar directament amb el Departament d’Educació.

2- Des de la Coordinació d’Escoles de Recent Creació es fa una breu situació, comencen el 2003 i després d’aquests anys s’ha demostrat que ha estat una opció que moltes famílies han volgut per a les seves filles i fills en el marc de l’escola pública. Es fa referència dels inicis quan es convenç al Departament que no són escoles petites, sinó escoles en procés de creixement. Al davant s’hi posa equips amb il·lusió i experiència, s’inicien noves maneres de fer escola pública que volen que sigui des de plantejaments més acords a la realitat. S’acorda aleshores que puguin reclamar part de la plantilla –per garantir l’estabilitat-, no totes les places poden sortir a concurs, que quan arribin a 6è es puguin mantenir part de l’equip –gradualitat-. El nombre d’escoles augmenta, hi ha diversitat de situacions. Val la pena tenir en compte: els projectes d’innovació iniciats, el compromís de l’equip, la bona predisposició de les famílies.

3- El Departament d’Educació exposa en primer lloc el seu caràcter de provisionalitat després del resultat de les Eleccions. Manifesta però que la tendència a l’estabilitat de les plantilles ha estat una constant en el seu plantejament. Fan referència la LEC i al seu desenvolupament a través del Decret d’Autonomia i al de Direcció, ja publicats al DOGC. I, expliquen a grans trets que el Decret de Plantilles i Provisió que tenen en esborrany també va en aquesta direcció. Parlen de tres tipus de places: Llocs ordinaris –la direcció pot definir l’especialitat o àmbit, perfil-; llocs singulars o especials –en funció del necessitat del PEC, aules d’acollida, semblants als centres que tenen PAC-; Llocs d’especial responsabilitat –per donar suport a la direcció i gestió del centre, amb una provisió especial-. Falta saber les percentatges de cada tipologia de places. L’estabilitat també s’ha intentat mantenir en la Resolució de nomenaments d’estiu. I, evitant concurs de trasllat anual, s’ha de mantenir cada dos anys perquè hi ha l’estatal. És el cas d’enguany, la convocatòria va del 25 de novembre al 14 de desembre, les vacants es preveuen per finals de febrer, i la resolució definitiva ha d’estar al maig. En aquests moments no poden afirmar quantes vacants sortiran. Però es preveu que sigui coherent amb el que s’ha fet fins ara –no poden comprometre’s perquè no ho gestionaran-. Des de la Coordinació es demana que, sense negar-se a que surtin places, es pacti amb el centre la quantitat per garantir la continuïtat del projecte. I, que puguin traslladar aquesta inquietud als seus successors. També apareix la conveniència que es pugui estendre el temps que un centre és considerat de nova creació –ara de 4 a 7 cursos-, que podés ser entre 6 i 8 cursos. Consideren que seria un tema relativament possible d’incorporar en la normativa per al proper curs.

4- Des de la Coordinació se suggereix que l’administració podria fer accions per tal d’eixamplar la xarxa, a través de difondre pràctiques satisfactòries que s’estan duent a terme en aquests i altres centres que treballen des de la innovació, promoure visites, fer centres formadors de centres...

5- Tant bon punt entri el nou govern, i per tant nous directors/es Generals es demanarà una entrevista per fer un seguiment de les propostes fetes per la coordinació d'escoles de recent posada en funcionament.

Barcelona, 1 de desembre de 2010